​Gemilerin Balast Suları ve Sedimanlar​ının Kontrolü ve Yönetimi Sözleşmesi 

IMO platformunda hazırlanan "Gemilerin Balast Suları ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Sözleşmesi' 13 Şubat 2004 tarihinde imzaya açılmış, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede, imzalama kararı alınmış ve en kısa sürede içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu maksatla, Sözleşmesi'nin gerekliliklerinin Sektör tarafından anlaşılması ve bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla, 31 Ekim-1-2 Kasım ve 11-13 Aralık 2012 tarihlerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda, 

Denizcilik Kuruluşları, Liman İşletmeleri, Liman Devleti Kontrol Uzmanları (PSCO), Denizcilik Endüstrisi, Teknoloji Sağlayıcılar ve Atık Kabul Tesisi İşletmelerine yönelik çalışmalar hakkında, "Balast Suyu Yönetimi" Eğitim Çalıştayları düzenlenmiştir.

Sözleşmeye katılım hazırlıkları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülmektedir. Bakanlığın koordinasyonunda yapılan "Balast Suyu Sözleşmesi" ile ilgili tüm toplantı ve ilgili faaliyetlere Odamızca katılım ve katkı sağlanmış olup Ülkemiz açısından önemi gereği yapılmakta olan çalışmalar, takip edilmekte ve üyelerimize sunulmaktadır. 

Balast Suyu Sözleşmesi'nin ülkemiz açısından önemine istinaden; 

1 - ​Balast Suyu Sözleşmesi (BWC); 

Gemiler tarafından dünya denizlerinde, yılda yaklaşık 7 Milyar Ton balast suyunun ve 7000 farklı türün taşındığı, bu nedenle Sözleşmeye büyük önem verildiği ve yirmi iki (22) madde, bir(1) Ek ve 14 Rehberden oluştuğu, ancak dünya filosunun % 35’ini oluşturan 30 ülke tarafından imzalanmasını müteakip, 12 ay sonra yürürlüğe gireceği; 

2 - Sözleşme Uygulamasının Aşağıdaki Şekilde Yapılacağı ,​

Gemide; 

   - Balast Yönetim Planı (onaylı)

   - Balast Kayıt Defteri (elektronik)​

(Tüm operasyonların detaylarını içeren)

İdarede ;​

 - Stratejik Planlama

 - Bilimsel Araştırma ve İzleme 

 - Sertifikasyon

 - Muafiyet

 - Tip Onayı

 - Bölgesel İşbirliği​

Limanda ;

 - Denetim

 - Numune Alma

 - Cezalandırma

3 - Balast Suyu Değişim Standardı​

Balast Suyu Değişimi

 - 200 mil açıkta 200 m derinlikte 
   50 mil açıkta 200 m derinlikte 

 - Liman Devleti tarafından belirlenmiş alanlarda 

 - Geminin rotasını değiştirmeden ve bekletmeden 

4 - Balast Suyu Arıtımı Performans Standardı D-2

    1 - 50 μm (mikron metre) den büyük veya eşit 10 organizma/m³ ve 

    2 - 50 μm (mikron metre) den küçük ve 10μm den büyük veya eşit 10 organizma/ml 

5 - Arıtma Cihazı /Sistemlerinin Uygulama Takvimi​

Gemilerin balast kapasitesi ve inşa yılları belirleyici olup 2016 yılı bitimi son tarih olarak belirlendiği ve bu tarihten sonra her geminin arıtma yapacağı, aşağıda sunulan tablolarda belirtildiği, buna göre 2009 öncesi inşa edilen gemilerin sadece D1 uygulayacağının görüldüğü, (Standartları IMO tarafından belirlenen ve 2011 ile 2016 yılları arasında tüm gemilerin arıtım cihazları ile donatılması gerektiği, arıtım sistemleri oluşturuluncaya kadar geçen süre içinde, istilacı türlerin oluşturabileceği riskleri azaltmak için ise gemilerin balast sularını en yakın karaya 200 veya 50 deniz mili uzakta en az 200m derinliğe sahip açık denizlerde değiştirme zorunluluğu getirilmiştir.)​

 

 

D1: Balast Değişimi
D2: Balast Arıtımı

6 - Arıtma Sistemleri Onay Prosedürü ;

İki(2) ayrı onay prosedürü söz konusu olup, bu onaylar arıtma sistemlerine göre değişmektedir. Kimyasal arıtım içermeyenler tesisler, sözleşmeye üye ülkeler tarafından onaylanmakta ve sadece TİP ONAYI almaktadır. Ancak, kimyasallar kullanılan arıtma tesisleri ise IMO tarafından(IMO ONAYI) onaylandıktan sonra ülkelerin(TİP ONAYI) tip onayına sunulacaktır

7 - Gemilerin Arıtma Teknolojleri ;

 - Mekanik; Filtreleme, Siklon ile Ayırma, Koagülasyon/Yüzdürme

 - Fiziksel;Fiziksel Kavitasyon, Ultrasonik Isıyla ve UV Arıtım,Oksijensizleştirme

 - Kimyasal; Dezenfeksiyon, Biyosidler, Elektro Klorlama

8 - Gemilerin Denetlenmesi ;

 • Sınırlı denetleme;
  •  - Sertifika kontrolü,
  •  - Balast suyu kayıt defteri kontrolü,
  •  - Balast suyu tuzluluk ölçümü,
 • Detaylı denetleme ;
  •  - Sertifika yok veya geçerliliği dolmuş,
  •  - Gemi ve ekipmanlar konusunda kuşku var,
  •  - Balast yönetim prosedürleri bilinmiyor veya uygulanmıyor,
 • Detaylı denetime başlandığında ;
  •  - Tehlike bertaraf edilene kadar deşarjı durdurulur
  •  - İhlal tespit edilirse ceza ülkelere bırakılıyor,
  •  - Gemiyi tutabilir, ikaz edilebilir, uzaklaştırılabilir, cezalandırabilir,

(Gemiyi gereksiz yere bekletmemek için ülkeler ellerinden gelen çabayı gösterecektir.)​​

 • Gemide bulunması gerekenler dokümanlar ;
  •  - Balast Yönetim Planı (onaylı)
  •  - Güvenlik prosedürleri,
  •  - Balast suyu arıtım ve değişim prosedürleri,
  •  - Sediment takip ve verme prosedürleri,
  •  - Görevli personel bilgileri,
  •  - İlgili tüm raporlamaların prosedürleri,
  •  - Balast Suyu Kayıt Defteri (elektronik)
  •  - ​Tüm operasyonların detaylarını içeren

9 - Ülkemizde Yapılan ve Yapılması Gerekecek Çalışmalar ;

 - Şu an için 880 adet Türk Bayraklı geminin etkileneceği,​

Balast Suyu Sözleşmesinin TBMM’e gönderildiği, 

2014-2017 yılları içerisinde Dünya genelinde 54000 geminin etkileneceği ve yaklaşık 50-55 milyar ABD Doları bir maliyet getireceği,

Gemi başına yaklaşık 800 bin ABD Doları - 1 milyon ABD Doları arasında maliyet getirebileceğinin ifade edildiği, 

Kabotaj Hattında çalışan gemiler için bu sistemlerin düşünülmediği, özel bir rehber ile yapılacakların belirleneceği ve zorunluluk getirilmeyeceği, 

Sürekli aynı rotada gidip gelen gemiler için risk değerlendirilmesi kapsamında muafiyet verilebileceği, 

Türk Bayraklı gemilerin İdareden Tip onayı alacağı, 

Ülkemiz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesine 23 Milyon Ton Balast suyu boşaltıldığı, bunun % 45’nin Marmara Denizi’nde vuku bulduğu,

​Yaklaşık olarak 263 yabancı türün Türk kıyılarına istilacı olarak yerleştiği, 66 türün gemiler tarafından taşındığı ve bu türden 19’unun zararlı olarak tanımlandığı,

Personel Eğitim ve sertifika işlemlerinin önemli bulunduğu,

2872 sayılı yasa ve yasaya dayalı Yönetmeliklerde gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği,

IMO tarafından Sözleşme gereği, Ege Denizi ve Marmara Denizi’nde Balast operasyonunun yasaklandığı, (200 dz mili ve 50 dz mili kriterlerine uymadığı için)

Limanlarda ve terminallerde, ilgili sözleşme tarafınca, balast suyunun temizlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak, sedimanlar için uygun atık kabul tesislerinin kurulması gerektiği,

Sediment (çökelti)’ lerin havuz onarımı sırasında tersane marifetiyle bertaraf tesislerine gönderileceği (genel olarak içinde ağır metaller bulunması nedeniyle), 

​ARGE ve teşvik uygulamalarına ihtiyaç duyulduğu,

İMEAK Deniz Ticaret Odası