1. -    Liman Başkanlıklarınca düzenlenen ve onay için Odamıza gelen ÖTV’si indirilmiş Yakıt Alım Defterinin Mali İşler ve Üye Sicil Birimi tarafından kontrolünü müteakip kontrol ve onayını yapmak

  2.  -   Türk deniz ticaret filosunda yer alan Türk ve yabancı bayraklı gemilerin sicil bilgilerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlığı ve Sea Web kayıtlarına göre Oda Programında güncellemek

  3. -    Kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarından alınan denizyolu ihalelerini gemi tipi, taşınan yük, yük miktarı, bölgesi dikkate alınarak ilgili firmalara Oda web sitesi, mail ve faks yolu ile duyurmak

  4. -    Maliye Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gelen yazılara istinaden eşya ihaleleri ile özelleştirme ihalelerinin sirküle ederek Odamız web sayfasında duyurusunu yapmak

  5. -    Uluslararası sularda (kanal geçişlerinde veya yasak sulara geçişlerde) veya karasularımızda (Boğaz köprü çalışmaları, yarışlar vb.) gemilere yönelik Odamıza gönderilen trafik/seyir uyarılarının duyurusunu yapmak

  6. -    Yıllık Deniz Sektör Raporu’nun “Deniz Ticareti (Filo ve Yükler), Limanlar, Denizcilik Eğitimi” bölümlerini hazırlamak

  7. -    Çeşitli sunum ve çalışmalar için gerektiğinde Türk Deniz Ticaret Filosu ve Deniz Taşımacılığı ile ilgili istatistik raporlar ve tablolar hazırlamak

  8. -    Odamıza görüş sorulan ilgili Mevzuat taslak ve değişiklikleri hk. İlgili kurum ve kuruluşlardan da görüş alınmak suretiyle YK Onayı doğrultusunda Oda görüşlerini bildirmek

İMEAK Deniz Ticaret Odası