Türk denizciliğinin gelişmesi, tanıtılması, Ülkemizin Dünyanın önde gelen denizci ulusları arasında layık olduğu yeri alması; istihdamın arttırılması dâhil, Türkiye ekonomisine sürekli destek sağlanması nihai amacı ile, Dış İlişikler Genel Sekreter Yardımcılığı bünyesinde, İMEAK DTO' nun üye olduğu Uluslararası Kuruluşlar (BIMCO, ICC-IMB, ICS, FONASBA, ECASBA, INTERTANKO, THE BALTIC EXCHANGE gibi) ve Devletçe temsil edildiğimiz Uluslararası Kuruluşlarla (IMO, OECD, UNCTAD gibi) ilgili ilişkiler ve yazışmalarının yürütülmesi, Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcılığı bünyesinde sağlanır.

 Dış İlişkiler Bölüm Müdürü ve Sorumluları tarafından, anılan kuruluşların faaliyetleri, yayınları yakından izlenerek, denizcilik sektörü bilgilendirilir. Bu kuruluşlardan alınan; Odamız ve denizcilik sektörüyle ilgili yazılar, anketler ve diğer hususlar cevaplandırılır. Lloyd's List, TradeWinds gibi denizcilik sektörüyle ilgili yabancı gazeteler, Shipping Intelligence Weekly, Ratification of Maritime Conventions gibi yayınlar sürekli olarak izlenerek, Sektör ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bilgilendirilir. İMEAK DTO'yu ziyarete gelen yabancı heyetler ağırlanır, Odamız ve Denizcilik Sektörümüz hakkında bilgilendirilmeleri sağlanır.

 Odamızın dış ilişkilerinin gerektirdiği tüm diğer faaliyetlerde bulunulur. AB uyum sürecinde Üyelerimizin haklarının korunması ve AB mevzuatına en kısa sürede uyum sağlanabilmesi için gerekli AB mevzuatı takip edilir. Aylık Avrupa Birliği, IMO ve E- Bülteni hazırlanır ve yayınlanır. Çevre faaliyetleri ile ilgili duyurular yapılır. Memorandumlar (MoU) kapsamında tutulan Türk Bayraklı Gemiler takip edilip istatistikleri tutulur. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Odamız ile ilgili hususlardaki gelişmelerini izlenir ve bunların gerekli kanallar vasıtası ile yayınlanması sağlanır, DEİK nezdinde temas noktası görevini sürdürür. İMEAK DTO'nun, Misyonu, Vizyonu, Kalite Politikası ve Hedefleri ile ilgili olarak, Çevre Politikasının; çevre bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılır.

Odamız üyeleri ve çalışanları ile birlikte, çevre konularında eğitsel, kültürel ve sosyal anlamda araştırmalar ve çalışmalar yapılır. Sektörümüze ait Ulusal ve Uluslararası kurallar ve Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, deniz çevresinin korunması yönünde, çevreyle uyumlu teknolojiler, çevre dostu üretim ve ürünlerin kullanılması konusunda  Üyelerimizin web sitemiz ve Deniz Ticareti Dergisi vasıtasıyla bilgilendirilmesi sağlanır.

Uluslararası nitelik taşıyan deniz kirliliğinin ana nedenlerini bulabilmek ve çözümler sağlayabilmek için, ilgili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla bilgi alış verişinde bulunulur ve işbirliği yapılır. Çevre ve deniz kirliliği ile ilgili toplantı, seminer, panel/sempozyum ve eğitimlere, Genel Sekreter ve/veya Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı'nın onayı ile Odamız bünyesinde destek ve katılım sağlanır. Bu konuyla ilgili dernek ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler gerçekleştirilir. "İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu" ile çevre konularında sözlü ya da yazılı olarak bilgi alış verişinde bulunulur.

Sektörü bilgilendirici  eğitim ve seminerler düzenlenir. Kısa Mesafeli Denizyolu Tanıtım Merkezi, TOBB bünyesinde kurulmuş olup, sekretaryası Odamız tarafından sürdürülmektedir. Sektörümüze Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı hakkında güncel bilgileri iletmek üzere modern ve kullanıcı kolaylığı sağlayan bir web sitesi http://www.shortsea.org.tr/  kullanıma sunulmuştur ve düzenli olarak güncellenmektedir. Kısa Mesafeli Denizyolu Taşımacılığı konusunda Avrupa daki çalışmalar; araştırmalar yakından takip edilir, Uluslararası Toplantılara katılım sağlanır ve  web sitesi, sirkülerler aracılığı ile sektör  bilgilendirilir. Deniz haydutluğu olayları ve ile ilgili  önemli gelişmeler ve bilgilendirmeler sirkülerler aracılığıyla Üyelerimize duyurulur. Deniz haydutluğu ve  Yasadışı mültecilik faaliyetleri ile ilgili önemli dokümanların, duyuruların ve kontak noktalarının yer aldığı Odamız web sitesi içerikleri  düzenli olarak güncellenir.

İMEAK Deniz Ticaret Odası