Muhasebe ve Bütçe Birimi Görevleri​

- Gelir-Gider Bütçe telifini hazırlamak üst makama iletmek.

- Bütçe uygulamalarını izlemek.

- 3 aylık bazda bütçenin takibini ve fiili mukayesini yapmak, sonuçlarını rapor etmek.

- Mali planlama yaparak, Finansal raporlamalar yapmak.

- Aylık Mizan- Mali tablolar ve yılsonu Bilançosunu hazırlayarak Yönetim kuruluna sunmak.

- Hesapları İnceleme Komisyonuna Raporları sunmak ve Toplantı sonuçlarının zabıt altına almak, gerektiğinde raporları ibraz etmek.

- Yapılan ödemelerle ilgili Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Sayman Üye, Yönetim Kurulu Başkanına bilgi vermek.

- Kanuni süresi içindeki ödemeleri takip etmek, Personel maaş, Odanın yapmış olduğu işlemler ile ilgili ödemeleri yapmak.

İletişim Bilgileri

Muhasebe ve Bütçe Departmanı :

TEL :  0 212 – 252 01 30 / 3 Hat Dahili  304 - 307 - 360

Finans İşlemleri için:

TEL : 0 212 – 252 01 30 / Dahili  216

FAX : 0 212 – 293 22 05

İMEAK Deniz Ticaret Odası