DTO Organlarının Yapısı
Meslek Komiteleri, Meclis ve Yönetim Kurulundan oluşan DTO Oda Organları, 4 yılda bir yargı gözetiminde yapılan seçimlerle oluşturulmaktadır.

DTO’ya üye olan kurum ve kuruluşlar, denizcilik sektörü içerisinde kendi meslek gruplarını  temsil edebilmek için Oda Organ Seçimlerine katılmakta ve seçim sonunda her meslek grubu için 5 veya 7 temsilciden oluşan Meslek Komiteleri oluşmaktadır. 

Meslek Komitelerinin her biri, kendi üyeleri arasından 2 veya 3 temsilciyi DTO Karar ve Denetim Organı olan DTO Meclisi’ne, Meclis ise kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçer. 11 üyenin temsil ettiği İcra Organı olan Yönetim Kurulu da kendi üyeleri arasından iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer. 
 
·  Meclis
DTO’nun en yüksek karar ve denetim organıdır. DTO Meclisi, meslek gruplarınca 4 yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komitelerinden 2’şer veya 3’er meclis üyesi seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından 4 yıl için başkan, 2 başkan yardımcısı ve meclis katip üyesinden oluşan Meclis Başkanlık Divanını seçer. DTO Meclisi’nin görevleri 5174 sayılı kanunumuzda ve İç Yönergemizde tanımlanmıştır. DTO Meclisi ayda en az 1 defa toplanır.

· DTO Meslek Komiteleri

Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na teklif etmek.

Meslek Komitesi ile ilgili olarak Meclis gündeminde yer alan konulardan başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere Meclis Toplantısına katılmasına karar vermek,

Mesleklerine ait işler hakkında Meclis veya Yönetim Kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak,
 
İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere oluşturulmuş komitelerdir. DTO Meslek Komiteleri ayda en az 1 defa toplanırlar.​

​ ​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası