Kurum hedef ve stratejileri doğrultusunda, Türk gemi inşa sanayiinin incelenmesi, dünya gemi inşa sanayii ile rekabet edebilmesi için Türk gemi inşa sanayiinin gelişimine yönelik çalışmaların sürdürülmesi amacıyla;

 1. ​Gemi inşa ile ilgili Meslek Komitelerinden gelen her türlü talebin karşılanması, problemlere çözüm üretilmesi, sürecin takip edilerek sonuçlandırılması,
 2. İlgili Meslek Komiteleri (Gemi ve Yat İnşa, Yan Sanayi Firmaları ve Tersaneler) toplantılarına düzenli olarak iştirak edilmesi, komitelerden gelen taleplerin ilgili makamlar, kurum, kuruluşlar ve birim/bölümlerle koordineli olarak karşılanması; Meslek Komiteleri toplantı raporları doğrultusunda, araştırma ve girişimlerinin gerçekleştirilmesi
 3. Oda üyelerine gemi, yat inşa ve yan sanayine yönelik gerekli duyuruların yapılması,
 4. Üyelerin gemi ve yat inşa yan sanayi sektörüne ait yaşadıkları sorunlara çözüm üretilebilmesi amacıyla, üyelerden toplanan bilgiler doğrultusunda “Denizcilik sektörünün Öncelikleri ve Çözüm Önerileri Listesi” oluşturulması, gerekli görülen durumlarda Yönetim Kurulu’na sunulması,
 5. Bölümün gemi, yat inşa ve yan sanayine yönelik GİSBİR ve GESAD, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, meslek odaları vb. kurumlarla resmi yazışmalarının yapılması,
 6. Sektör temsilcileri ile toplantıların organize edilmesi, toplantı tutanaklarının tutulması ve raporlanması,
 7. Koster taşımacılığının gelişmesine yönelik çalışmaların takip edilmesi,
 8. Gemi, yat inşa ve yan sanayi hususunda mevzuatın takip edilmesi, mevzuat taslaklarının incelenerek görüş bildirilmesi,
 9. Gemi inşa ile ilgili Türkiye’deki istatistiki bilgilerin toplanması, Sektör Raporu’nun gemi ve yat inşa sanayi bölümünün hazırlanması,
 10. Gemi inşaya ilişkin iç ve dış yayınların ve dünya gemi inşa sanayinin takip edilmesi, gerekli görülen bilgilerin üyeler ve diğer bölüm/birimler ile paylaşılması
 11. TOBB ve Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen ülkeler bazında deniz taşımacılığı ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması,
 12. Bölüm’de görev alan personelin performanslarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; kariyer planlamaları ve motivasyonlarının arttırılması çalışmalarının yürütülmesi
 13. Üyelerin gemi inşa sektörüyle ilgili eğitim ihtiyaçlarının tespiti, planlanması ve gerçekleştirilmesi​

İletişim Bilgileri

Bölüm Müdürü:

TEL:  +90 212 252 01 30 (Pbx) - Dahili 279

FAKS: +90 212 293 79 35

E.POSTA: tansel.timur@chamberofshipping.org.tr

Gemi İnşa Birimi Yetkilisi:

TEL:  +90 212 252 01 30 (Pbx) - Dahili 156

FAKS: +90 212 293 79 35

E.POSTA: mustafa.yavuzyilmaz@chamberofshipping.org.tr ​​​​​​​​​​

​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası