21.4.2017
Avrupa Birliği, deniz yolculuğunu daha emniyetli hale getirmek için yolcu kayıtlarını dijitalleştiriyor

 

AB; bir kaza durumunda, arama ve kurtarma hizmetlerinin gemide bulunan insanlar hakkındaki bilgilere anında erişebilmesi için, gemide bulunan yolcuların kayıtlarını dijital ortama aktarma yoluna gidiyor. Kazazedelere ve ailelerine daha kolay yardım edilebilmesi amacıyla kayıtlı veriler yolcuların uyruklarını da kapsayacak.

Avrupa Konseyi'nin 21 Mart tarihinde, Avrupalı yolcu gemilerinde yolcuların ve mürettebatın kaydedilmesine ilişkin söz konusu yeni şartları da kapsayan güncellenmiş gereklilikleri kabul etmesiyle, bu konuda daha fazla ilerleme kaydedildi. Yolcu bilgilerine anında erişimin olması, örneğin arama ve kurtarma süreçlerinde kritik bir rol oynayabilir. Ayrıca, akraba ve ailelerin gereksiz yere endişelenmesini de önleyebilir.

Mevcut kurallara göre, yolcu kayıt bilgileri denizcilik şirketleri tarafından saklanıyor ve arama ve kurtarma merkezi acil bir durumda şirketin kayıt memuruyla iletişime geçiyor. Sistem, irtibat kurulacak kişinin mevcudiyetine bağlı olduğu için, kurtarma operasyonu başlamadan önce önemli bir sürenin harcanması riskini barındırıyor.

Yeni kurallara göre ise, veriler artık denizcilik şirketleri tarafından değil, elektronik ortamda saklanacak ve böylece ilgili idare tarafından derhal ulaşılabilir olacak. Ulusal Tek Pencereler (National Single Windows) ve Otomatik Tanımlama Sistemi (Automatic Identification System) bilgi gönderiminde kullanılacak iki araç olarak Avrupa Komisyonu'nun orijinal yasa tasarısına dâhil edilmiş, Avrupa Konsey'i tarafından da muhafaza edilmiştir.

Önerilen yeni kurallara göre; isim, doğum tarihi, cinsiyet ve -eğer yolcu isterse- acil durumda özel destek ihtiyacı ve uyruk kaydedilecek bilgiler arasındadır. Şimdiki durumda, kaydedilen bilgiler her zaman uyruğu kapsamıyor ve bu da kazazedelere ve akrabalarına yardım etmeyi daha da güçleştiriyor.

Bahse konu yasa tasarısı geçtiğimiz Haziran ayında Avrupa Komisyonu tarafından sunulmuştur ve AB yolcu gemileri emniyeti mevzuatının, deniz yolculuğunu daha emniyetli hale getirmeyi, kuralları basitleştirmeyi ve idari masrafları azaltmayı amaçlayan kapsamlı revizyonunun bir bölümünü oluşturmaktadır.

(Kaynak: Avrupa Komisyonu)

 

 

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İMEAK Deniz Ticaret Odası