Mina CEYLAN

Mina CEYLAN
Müdür
İdari İşler Birimi

iib@denizticaretodasi.org.tr
+90 (212) 252 01 30 (241-242)

Lise mezunudur. 2003-2009 döneminde aynı pozisyonda Odamızda görev yapmış olup 2009 yılında emekli olmuş ve bu tarihten itibaren de Odamızda görev yapmaktadır.

​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası