Ezgi ERDEM VAR

Ezgi ERDEM VAR
Kalite Yöneticisi
Kalite Birimi

kb@denizticaretodasi.org.tr
+90 (212) 252 01 30 (265)

Uludağ Ünv. İktisat bölümü lisans, Yıldız Teknik Ünv. İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü yüksek lisans mezunudur. 2003 yılından itibaren Odamızda görev yapmaktadır.

​​
İMEAK Deniz Ticaret Odası