23.10.2018 , Sayi : 3425, Sirküler No : 610

             Sayın Üyemiz,

             İlgi: TOBB'nin 22.10.2018 tarih ve 15560 sayılı yazısı ile;

           Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alman 12/10/2018 tarih ve 76505 sayılı yazıda, ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu "Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin "Güncelleme" başlıklı 38 inci maddesinde "Bu Yönetmelik, başta ADR'nin son ekleri olmak üzere ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki değişmeler dikkate alınarak güncel tutulur." denildiğinin belirtildiği,

            Ayrıca, her iki yılda bir güncellenen ADR'nin ekleri ile 655 Sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili Genel Müdürlüğe tevdi edilen görev, yetki ve sorumluluklar dikkate alınarak yürürlükte bulunan Yönetmelikte değişiklik yapılmak suretiyle hazırlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin görüşlerinin talep edildiği,

           Söz konusu taslak yönetmeliğe www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabildiği,

           Birliklerinin görüşüne esas teşkil etmek üzere yukarıda bahsedilen konularla ilgili Odamız görüşünün en geç 26 Ekim 2018 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazılı ve e-posta yoluyla ahmet.karakas@tobb.gov.tr iletilmesi,

hususları belirtilmektedir.

          İlgi yazı Ek'i Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup konuyla ilgili görüş ve önerilerinizin TOBB'a iletilmek üzere 25.10.2018 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

 

                                                                                                                 Saygılarımızla

                                                                                                                  Cengiz ÖZKAN

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa - Web sayfasında)                                    Genel Sekreter V.

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                            BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                              - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                 - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                       

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- TAİS  

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                  

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                                                                  

- GİSBİR                                                                       

- GESAD                                                                   

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği           

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.       

- KOSTBİR                                                               

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği    

- İlgili Meslek Grupları


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Metin AK
Ünvan : Sektörel Araştırmalar Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (429)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4085_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası