23.10.2018 , Sayi : 3435, Sirküler No : 612

​Sayın Üyemiz,

İlgi : T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 10.10.2018 tarih ve E.9864 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile özetle ;

-  T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 02.10.2018 tarih ve E.72451 sayılı yazısına atfen, 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı RG'de yayımlanan "Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği" gereği liman işleticilerine veri girişleri için program yapma yükümlülüğünün getirildiği, ancak her işletmenin ayrı birer elektronik sistem kurmasının, verilerin derlenmesinde ve istatistiklerin sağlıklı alınmasında karışıklığa yol açabileceği değerlendirildiğinden tüm liman işleticilerinin kullanabileceği bir programın (Liman İşletme Temel Bilgi Sistemi) devreye alındığını,

- Ancak, Liman Tek Pencere Sistemi'nin devreye girmesi ile Bakanlıklarınca Liman İşletme Temel Bilgi Sistemi'nde gerekli güncellemelerin ve düzenlemelerin yapılmasının hasıl olduğu, bu bağlamda 15.09.2018 tarihi itibariyle Liman İşletim Temel Bilgi Sistemi liman tesislerinin kullanımına geçici olarak kapatıldığı belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.                                  

                                                                                               Saygılarımızla,

 

                                                                                                Cengiz ÖZKAN

                                                                                                Genel Sekreter V.

Gereği :                                                          Bilgi:

-Tüm Üyeler (Web)                                             - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği                                     

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.     

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 29,32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Başkan ve Üyeleri

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İMEAK Deniz Ticaret Odası