24.10.2018 , Sayi : 3462, Sirküler No : 618

             Sayın Üyemiz,

 

             İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Müdürlüğü'nün

                     22.10.2018 tarih ve E.56577 sayılı yazısı

             İlgi yazı ile;

            Kendi sınıflarında 300 m ve üzeri tüm gemilerle birlikte özellikle, yüksek TEU kapasiteli konteyner gemilerinin, dünyanın en büyük aktarma limanlarından biri olan Yunanistan'ın Pire limanı başta olmak üzere, yakın coğrafyadaki alternatif diğer limanlar yerine Marmara Limanlarını tercih etmelerini özendirmek ve teşvik etmek, bu boylardaki gemilerin tamir-bakım amacıyla Marmara içinde konumlu tersanelerimize gelmelerini sağlamak ve bu anlamda tersanelerimizin atıl kapasitelerini değerlendirmek, Akdeniz çanağı limanları arasında dolaşan aynı boylardaki yüksek yolcu kapasiteli kruvaziyerleri de limanlarımıza çekmek suretiyle, Ülkemize daha fazla döviz geliri ve katma değer sağlanmasını teminen,

            300 m ve üzerindeki gemilerin Marmara Denizindeki liman ve kıyı tesislerine ticari maksatlı uğrak yapmaları ile tersanelerimize bakım-onarım amacıyla gelmeleri durumunda, münhasıran Çanakkale Boğaz geçişlerinde uygulanmak üzere; halen mer-i tarifelerinin, İlave Geçiş Kurallarına Göre Verilen Kılavuzluk Hizmetlerine İlişkin Esaslar başlıklı 3.1.4 maddesi hükmü gereği, kılavuzluk hizmeti esas ücretine ilave olarak alınan %100, Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar başlıklı 3.2.10 maddesi hükmü gereği, refakat römorkör hizmetleri esas ücretine ilave olarak alınan %200 ilave ücretlerin alınmayacağı, bu gemilere      300 m altındaki gemilere uygulanan standart tarife ücretlerinin tatbik edileceği belirtilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                        

                                                                                                                                                         Saygılarımızla

                                                                                                                        

                                                                                                                                                        Cengiz ÖZKAN

                                                                                                                                                         Genel Sekreter V.

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)       

 DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                                BİLGİ:                                      

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                     - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri       

- Türk Armatörler Birliği                                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları            

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                               - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                           - TAİS                                                                                                                         - GİSBİR                                                                                                   - WISTA Türkiye Derneği

- GESAD                                                                                                    - Gemi Sahibi Firmalar

- KOSTBİR                                                                                                  - Acenteler

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş. 

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- ZEYPORT

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- Türkiye Denizcilik Federasyonu

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği             

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Bahadir KÜÇÜK

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-618.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası