26.10.2018 , Sayi : 4068, Sirküler No : 613

Sayın Üyemiz,

 

            "25.10.2018 tarih ve 236 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" 26.10.2018 tarih ve 30577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir.

 

              Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararı Ek'li Listesinde; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile "Notalar" ın 29 Mart 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu Karar'a Odamız Web sayfasının "Mevzuat Duyuruları" bölümünden ulaşılabilir.      

 

            Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                        Saygılarımızla

       

                                                                                                                      Cengiz ÖZKAN

                                                                                                                      Genel Sekreter V.

 

EK: Cumhurbaşkanı Kararı ve Ek'i (2 Sayfa)

                                                                                                                                                                           

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                                

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları       

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop                                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                              - TAİS

 - UND                                                                                         

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- KOSDER

- ROFED                                                                                              

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Sahibi Firmalar                                  

- 44 No.lu Meslek Grubu


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Bahadir KÜÇÜK

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-613.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası