30.10.2018 , Sayi : 4109, Sirküler No : 630

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39)"  27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin amacının, 6/3/2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/8) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli "adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)" tanımlı 8311.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan "özlü kaynak telleri" ithalatına yönelik olarak başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması  olduğu belirtilmektedir.

Soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğunun tespit edildiği açıklanan bahse konu Tebliğ ve Eki Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                                                                                          Saygılarımızla, 

                                                                                                   

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

Ek: Tebliğ ve Eki (14 Sayfa)

 

DAĞITIM :

GEREĞİ :                                                                    BİLGİ:                                 

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)         

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.                  

- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

- 03,04,05,06,07,08,09,10,12 ve 47 No'lu Meslek Grupları

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Mustafa YAVUZYILMAZ
Ünvan : Gemi İnşa Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (156)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1763_001.pdf
20181027-13-1.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası