30.10.2018 , Sayi : 4106, Sirküler No : 629

​Sayın Üyemiz,

Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No : 8) 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirmeye, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                               Saygılarımızla,

 

                                                                              Murat TUNCER

                                                                              Genel Sekreter

EK : Bahse Konu Tebliği ve Eki ( 7 sayfa)

Gereği :                                                                      Bilgi:

- Tüm Üyeler (Web)                                                        - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                 - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.                 

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 29, 32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu MK Başkan ve Üyeleri

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4144_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası