2.11.2018 , Sayi : 4181, Sirküler No : 638

Sayın Üyemiz;

 

02.11.2018 tarih ve 30583 sayıl Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:300)  ile;

MADDE 1- Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14/5/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde;

a) Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,

b) İkinci kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli,

c) Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli,

ç) Dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde % 100 indirimli,

olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerine birinci kademe uygulanır."

yukarıdaki değişiklik yapılmış olup, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

            Bahse konu Karar Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                                                                                         Saygılarımızla, 

                                                                                                   

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM :

GEREĞİ :                                                     BİLGİ:                                 

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                               - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)         

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.                  

- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

- 03,04,05,06,07,08,09,10,12 ve 47 No'lu Meslek Grupları

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası                                         

                                                                                 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Mustafa YAVUZYILMAZ
Ünvan : Gemi İnşa Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (156)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1831_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası