6.11.2018 , Sayi : 4222, Sirküler No : 649

                  Sayın Üyemiz,

                  İlgi: (a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün

                           26.10.2018 tarih ve E.80293 sayılı yazısı.

                         (b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün

                         01.11.2018 tarih ve E.81730 sayılı yazısı.

                  Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarına gereği, Odamıza bilgi olarak gönderilen,

                    İlgi (a) yazı ile;

                   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 24.10.2018 tarih ve E.78977 sayılı yazısından bahisle, can kurtarma araçları ile bunların indirme düzeneklerinin servisi konusunda yetkilendirilen Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin can kurtarma araçları ve bunların indirme donanımlarına ait tüm servis yetki belgelerinin, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne ulaşan bazı şikayet ve ihbarların değerlendirilmesi neticesinde "Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetkisine İlişkin Uygulama Rehberi" nin Yaptırımlar başlığı kapsamında 1 yıl süre ile askıya alındığı,

                Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin 1 yıl süre ile askıya alınan yetkilerinin can kurtarma araçları ve bunların indirme donanımlarına ait tüm servis yetkilerini kapsadığı, söz konusu firmanın şişirilebilir can sallarına, şişirilebilir kurtarma botuna ve şişirilebilir can yelekleri ile yangın söndürme sistemleri ve elemanları için almış olduğu yetkilerin geçerliliğini sürdürdüğü, bununla beraber, yetkisi askıya alınan bahse konu firmanın can kurtarma filikaları, kurtarma botu ve hizmet botu ile can kurtarma araçlarının indirme ve serbest bırakma düzenekleri (klassız gemilerin yükleme boşaltma için kullandıkları 5 (dahil) ton kaldırma kapasitesine kadar kreyn, vinç, bumba gibi teçhizatları için yapılan muayene ve belgelendirmeler de dahil olmak üzere) için bugüne kadar yapılmış geçerli olan tüm muayene ve test sertifikaların geçersiz sayılacağı,

                   Bu bağlamda, Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti'nin, askıya alınan yetkileri ile muayene ve sertifıkasyona sahip olan Türk ve yabancı Bayraklı gemilerin bu kapsamdaki muayene ve sertifikalarının geçersiz sayılacağı ve gemi donatanları tarafından bunların ilk uygun limanda ve ivedilikle yenilenmesi gerektiği, geçersiz sayılacak muayene ve sertifikaların yenileme işlemlerinin yetkilendirilmiş diğer servis sağlayıcılar yolu ile yapılacağı, söz konusu muayene ve belgelendirmelerin, Türk Bayraklı klaslı gemilerde yetkilendirilmiş kuruluşların, klassız gemilerde ise Liman Başkanlıklarının gözetiminde yapılacağı, Liman Başkanlıklarının yapacakları denize elverişlilik belgesi, önsörvey, liman devleti denetimi veya program dışı denetimlerde bahse konu hususun takibini sürdüreceği, belirtilmiş,

                       İlgi (b) yazıda ise;  

                    Yenilenmesi gereken muayene ve sertifikalar hususunda bazı tereddütlerin hasıl olduğu bilgisinin Genel Müdürlüklerine ulaştığı, bu kapsamda, hem uygulamada birlikteliğin sağlanması hem de tereddütlerin giderilmesi adına; Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti. tarafından sahte sertifika düzenlediği tespit edilen Mansei Inc. ile Jiangsu Jiaoyan Marine Equipment Co.Ltd. üreticilerine ait can kurtarma araçları ile bunların indirme düzeneklerine ait muayene ve sertifikalarının geçersiz sayılacağı ve ilk uygun limanda ivedilikle yenilenmesinin gerçekleştirileceği,

                     Ayrıca, Delmar Denizde Güvenlik Sis. Tic. Ltd. Şti. tarafından yetkisi askıya alınan konularda  diğer markalar için düzenlenen sertifikaların ise, üreticilerinden yetkinin doğruluğu hususunda teyit alınması koşuluyla geçerliliğini sürdüreceği, söz konusu sertifikaların bir sonraki yenileme sörveyine kadar yenilenmesine ihtiyaç bulunmadığı, yetkisi iptal edilen konularda diğer markalar için doğruluğun teyit edilememesi veya üreticiden bu konuda olumsuz bir dönüş gelmesi durumunda düzenlenmiş muayene ve sertifikaların ilk uygun limanda ilgi (a) yazıda belirtildiği şekilde yenileneceği,

hususları bildirilmektedir.

                          Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                            Saygılarımızla                                                                                                 

                                                                                                            

                                                                                                                                                               Murat TUNCER

                                                                                                                                                               Genel Sekreter

 EKLER:

EK-1: İlgi (a) Yazı Örneği (2 Sayfa)

EK-2: İlgi (b) Yazı Örneği (2 Sayfa)

           (Odamız Web Sayfasında)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                                 BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                              - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                                 - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                        - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                     - TAİS

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                       - Türkiye Denizcilik Federasyonu

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                  - WISTA Türkiye Derneği

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.     

- İDO A.Ş.

- UND

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- KOGAD

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği     

- SÜR-KOOP

- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği    

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Beykoz Denizciler Derneği

- Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

- Setur Kalamış Marina

- İspark İstinye Marina

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

  Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.

- Adatur Derneği

- Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop.


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Bahadir KÜÇÜK

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

649.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası