5.11.2018 , Sayi : 4190, Sirküler No : 639

​Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) 03.11.2018 tarih ve 30584 sayılı RG'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ değişikliği ile 5/12/2009 tarih ve 27423 sayılı RG'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğ'e (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3) işlem görmüş nihai ürünün vergilendirilmesi başlıklı 5.madde eklenmiş olup, söz konusu Tebliğ değişikliği Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                        Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

Gereği                                                            Bilgi

- Tüm Üyeler (Web)                                           - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                    - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Bşk.

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.     - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acent.Derneği

- KOGAD

- TÜRKLİM

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği                              

- İMEAK DTO Şubeleri

- 32,36,40,41,42,43 Nolu MK Başkan ve Üyeleri  

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

4215_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası