4.1.2019 , Sayi : 45, Sirküler No : 15

Sayın Üyemiz, 

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 04.01.2018 tarih ve 30645 (Asıl) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Yönetmeliğin 17.maddesinin ikinci fıkrası ;

Madde 17-(2)Kurulca belirlenecek işletme bedeli,

a) 0 – 50 100 milyon  TL için % 6'dan,

b) 50 100100 200 milyon  TL için % 5'den,

c) 100 200200 300 milyon  TL için % 4'ten,

ç) 300 – 400 milyon TL için % 3'ten

d) 200 400300 500 milyon  TL için % 3' 2 den,

e) 300 500 milyon YTL'den fazlası için % 1'den

fazla olamaz şeklinde değiştirilmiştir.

Bahse konu Yönetmelik Değişikliğinin tamamı Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

 Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                           Murat TUNCER

 

 

                                                                                                           Genel Sekreter


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

2806_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası