11.1.2019 , Sayi : 132, Sirküler No : 23

Sayın Üyemiz,

  "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27)" 10.01.2019 tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, bahse konu Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 99 uncu maddesi ile;  

              1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Hizmet Birimleri" başlıklı 476 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi ve mevcut (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

              "ı) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü"

              "k) Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı," 

              Söz konusu Kararnamenin ilgili maddesine, Odamız Web sayfasının "Mevzuat Duyuruları" bölümünden ulaşılabilir.      

 

  Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

 

 Saygılarımızla

 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Murat TUNCER

 

                                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

EK: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  (1 Sayfa)                                                                                                     

 

 

 

 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-23.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası