30.1.2019 , Sayi : 67, Sirküler No : 423

Sayın Üyemiz;

 

 

30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de  “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 681)” yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup; bahse konu Karar Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                            Saygılarımızla, 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3125_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası