15.2.2019 , Sayi : 642, Sirküler No : 106

Sayın Üyemiz,

 

15.02.2019 Tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 765 No’lu Karar ile;

 

4 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da imzalanan 7/3/2017 tarihli ve 6941 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 765)ın onaylanmasına,            9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verildiği belirtilmiştir.

 

Söz konusu Karara Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

   Bilgilerinize arz ve rica ederim.

                                                                                                                                   Saygılarımla,

 

 

 

 

                                                                                                                              İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                  Genel Sekreter

    EK: Karar Örneği (8 Sayfa – Web’te)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

642-106.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası