15.2.2019 , Sayi : 641, Sirküler No : 105

Sayın Üyemiz,

 

15.02.2019 Tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/3 No’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmış olup, söz konusu genelde ile özetle;

 

Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esasların belirlendiği, belirtilmiştir.

 

Söz konusu Genelge Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinde yayımlanmaktadır.

 

  Bilgilerinize arz ve rica ederim.

                                                                                                                                 Saygılarımla,

 

 

 

 

                                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                  Genel Sekreter

    EK: Karar Örneği (2 Sayfa – Web’te)

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

641-105.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası