5.3.2019 , Sayi : 862, Sirküler No : 143

             Sayın Üyemiz,

 

            Karanlık Liman Demir Sahası’nda, yakıt ikmali yapacağını beyan eden gemilerin Çanakkale Boğazı geçiş planlamasında “öncelikli geçiş yapacak gemiler” dahilinde değerlendirileceği uygulamasının iptal edildiği hususu öğrenilmiştir.

 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.                                                                                                                                                                                                                                                 Saygılarımla

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                   İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-143.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası