6.3.2019 , Sayi : 900, Sirküler No : 152

            Sayın Üyemiz,

 

            “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 06.03.2019 tarih ve 30706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Değişiklik Yönetmeliği’nin bir örneği, Odamız web sayfasında, Genel Duyurular” Bölümü “Teknik” alt sekmesinde yer almaktadır.

 

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.         

                                                                                                                      Saygılarımla                                                                                                                                          

                                                          

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter   

  

EK:  Değişiklik Yönetmeliği (2 Sayfa)

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-152.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası