12.3.2019 , Sayi : 951, Sirküler No : 165

          İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘nin (TOBB) 05.03.2019 tarihli ve 2386 sayılı yazısı ve eki.

 

           Sayın Üyemiz,

İlgi yazı ile, Afrika Cumhuriyeti bünyesinde yer alan Yatırım Ofisi’nin (InvestSA) tarafından Pretoria Büyükelçiliğimiz ile iletişime geçilerek, iki adet yatırım projesine ilişkin üyelerimiz ile işbirliği yapma arzusunda oldukları bildirilmektedir.

Bahse konu yatırım projelerine ilişkin bilgilerin ekte (Ek-1) yer aldığı belirtilmekte olup, konu ile ilgilenen üyelerimizin Pretoria Ticaret Müşavirliğimiz (pretoria@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçmesi gerektiği hususu ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

                                                                                                           Saygılarımla,

 

 

 

 

                                                                                                                      İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter

 

EKLER:

Ek-1: İlgi yazı ve eki.


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Guney Afrika'daki Projeler.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası