14.3.2019 , Sayi : 996, Sirküler No : 174

            Sayın Üyemiz;

            İlgi : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2019 tarih ve

                       66375781-807.05 sayılı  yazısı

 

İlgi yazı ile;

- Genel Müdürlükleri bünyesinde Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezi'nde (Çanakkale / Kumkale) hizmet vermekte olan YUNUS III isimli pratika motorbotunun; ayrıntıları ekteki teknik şartnamede belirtilen nitelikte klas kuruluşu kuralları, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak bakım-onarımı ve ana makine / sevk sistemi conversion projesi işi ile ilgili ihale planlamakta oldukları,

- Yaklaşık maliyet kapsamında değerlendirilmek üzere ihale konusu alanda iştigal eden Üyelerimizin ekteki teknik şartnameyi inceleyerek, ekteki forma uygun olarak KDV hariç birim / toplam fiyatını en geç 25/03/2019 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine iletmesi,

istenmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                    Saygılarımla, 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                              İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                    Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yazı ve Ekleri (Odamız Web Sayfasında yayınlanmaktadır. www.denizticaretodasi.org.tr )


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

YUNUS III.rar
3538_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası