19.3.2019 , Sayi : 1041, Sirküler No : 185

Sayın Üyemiz;  

 

16 Mart 2019 tarihli 30716 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda belirtilen Yönetmelik ve Tebliğler yayınlanmış olup, bahse konu mevzuatlar Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr  ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

  • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

       Yönetmelik

  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

           

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                    Saygılarımla, 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                              İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                    Genel Sekreter  


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3569_001.pdf
16Mart2019.rar
İMEAK Deniz Ticaret Odası