19.3.2019 , Sayi : 1042, Sirküler No : 186

Sayın Üyemiz;  

 

18 Mart 2019 tarihli 30718 sayılı Resmi Gazete’nin “ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI” bölümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Çamlıbel Köyü 103 ada, 16, 17 parsel ve 104 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parsel numaralı Taşınmazların tekne imal yeri olarak Tahsisi için duyuru yapılmış olup, bahse konu duyuru Odamız web sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                    Saygılarımla, 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                              İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                    Genel Sekreter  

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3571_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası