12.4.2019 , Sayi : 1394, Sirküler No : 249

            Sayın Üyemiz,

            İlgi: 11.04.2019 tarih ve 2019/4 Sayılı Genelge.

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri hakkındaki 11.04.2019 tarih ve 2019/4 sayılı Genelge’ye Odamız Web sayfasının Duyurular bölümü “Mevzuat Duyuruları” ve “Genel Duyurular” alt sekmelerinden ulaşılabilmektedir.

            Bilgilerinize arz/rica ederim.                                                                 Saygılarımla                                      

  

                                                                                                                                İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                Genel Sekreter

EK: 2019/4 Sayılı Genelge (15 Sayfa)

        Odamız Web Sayfası


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Burcu ÇAKAR
Ünvan : Kurumsal İletişim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (315)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-249.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası