14.10.2016 , Sayi : 3843, Sirküler No : 682

İlgi: 12.10.2016 tarih ve bila sayılı Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) bildirisi.

             

İlgi yazı ile, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin 07.10.2016 tarihinde Denizcilere İlanlar altında yayımladığı ve son dönemde artış gösteren, Kızıldeniz ve Aden Körfezi bölgelerindeki terörist faaliyetlere karşı  güvenlik duyurusu çevirisi EK'te sunulmuştur.

  Bilgilerinize arz ve rica ederiz.    

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                       Genel Sekreter V.

EKLER:

EK: 12.10.2016 BIMCO bildirisi ve çevirisi (2 sayfa)                                                         

 

DAĞITIM

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web sayfasında)                                      - T.C. UDHB, Deniz Ticareti Genel 

-Türk Armatörler Birliği                                                          Müdürlüğü         

 -S/S Gemi Armatörleri ve Motorlu Taş. Koop.                     - YK Başkan ve Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                           

- 15,16,17,18,19,20, 21, 22 23, 24, 25, 27,28                        

   29,30 Meslek  Grupları                                                    

- UND

- KOSDER

- ROFED       

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.          

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- TAİS

- Tüm Gemi Sahibi Firmalar  


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Serkan İNAL
Ünvan : Kısa Mesafe Den. Taş. Uzmanı/Shortsea Shipping Specialist
Telefon : +90 212 252 01 30 (157)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Sayı 3843 Sirkü 682.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası