2.1.2017 , Sayi : 4, Sirküler No :

​​​İlgi: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 23.12.2016 tarihli ve 140.02-E.15093/09206839 sayılı yazısı,       

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan İlgi yazı ile; uluslararası mevzuat ve uygulamalar, denizlerimizin farklı özellikleri, "Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi(DİPTAR) Projesi" kapsamında elde edilen bilimsel veriler göz önünde bulundurularak "Deniz Dibi Taraması ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlandığı belirtilerek Odamız görüşleri istenmektedir.

Söz konusu Yönetmelik Taslağı Ek'li olup bu konuda olabilecek görüşlerinizin 09.01.2017 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                   

                                                                                                   Saygılarımızla,

                                                                                                   İsmail ASASOĞLU                                                                      

                                                                                                   Genel Sekreter V.

EKLER;

EK-1:Yönetmelik Taslağı(8 syf)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Dip Tarama Taslak Yönetmeliği.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası