25.1.2017 , Sayi : 333, Sirküler No : 74

​Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi; "GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dâhil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2017 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler." şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                   Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                                   Genel Sekreter

EKLER

Ek-1: Yönetmelik (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Gizem MATARACI
Ünvan : Çevre Birimi Sorumlusu /
Telefon : +90 212 252 01 30 (318)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

0166_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası