10.2.2017 , Sayi : 545, Sirküler No : 104

Sayın Üyemiz,

 

10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de, 28.12.2016 tarih ve 2016/112 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı gereği,

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 15/11/2016 tarih ve 7583 sayılı yazısına istinaden;

1 – Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Yeni Mahallesinde mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri  A.Ş. ve Maliye Hazinesine ait 321 ada 1, 18, 27, 28 ve 29 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları içeren Kuzu Limanı Alanına yönelik “Yolcu Limanı (E:0,10; Yençok:6,50), Yat Limanı (E:0,20; Yençok:6,50) ve Sahil Güvenlik Destek Tesis Alanı (E:0,10; Yençok:6,50), Yol” fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylanmasına,

2 – Çanakkale İli, Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1  ada 3, 5, 6 ve 7 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları içeren  Kabatepe Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı (E:0,05; Yençok:6,50), Ağaçlandırılacak Alan, Otopark, Taşıt Yolu” fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planının onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

 

karar verildiği hususları yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                         Saygılarımızla

     

                                                                                                                                          

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı (1 Sayfa)

        (Odamız Web Sayfası)

 

 

DAĞITIM:                                                                                                                                                                                    

Gereği:                                                                                        Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                         - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                               

- Türk Armatörler Birliği                                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                        

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                                       

- ZEYPORT

- SULİM

- 32 ve 33 No’lu Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri

- 32 ve 33 No’lu Meslek Grubu                                                              

 

 

 

 

                             


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK 104.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası