16.2.2017 , Sayi : 617, Sirküler No : 128

Sirküler :  128          /2017

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 14.02.2017 tarih ve 13530 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile, UDHB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.02.2017 tarih ve 12266 sayılı yazıdan bahisle;

            - Dışişleri Bakanlığının 03.02.2017 tarih ve 11940079 sayılı yazılarında, üzerinde silahlı kişilerin de bulunduğu Palau bayraklı BUKHARA isimli tankerin Libya'ya ait petrol ürünlerini yasadışı yollardan yüklemeye çalışıldığı, söz konusu ürünlerin Malta veya ülkemize satılmaya çalışılmasının muhtemel olduğu, Libya'nın petrol ve petrol ürünlerinin satışından sorumlu tek kurumun Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) olduğunun da kaydedilerek Libya'nın egemenlik haklarına zarar verecek bahse konu işlemin önlenmesi için mümkün olabilecek tedbirlerin alınmasının talep edildiği hususlarının yer aldığı,

-Bu kapsamda; Delta Ship Ltd. (Birleşik Arap Emirlikleri) işletmeciliğinde bulunan Palau bayraklı BUKHARA isimli tankerin (IMO No. 9015345) liman başkanlıklarına uğraması ve bahse konu yükün deniz ticareti vasıtasıyla el değiştirmesi ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin alınması hususları,

bildirilmektedir.

 

            Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

Dağıtım :

Gereği                                                                        Bilgi ;

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                            

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği               

- TAİS

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- ZEYPORT

- GEMTAC

- Koster Armatörleri Derneği

-33,32,40,41,42,43 Nolu Meslek Grupları

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Nilgun TOK
Ünvan : Deniz Filosu Birim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (253)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

BUKHARA.docx
İMEAK Deniz Ticaret Odası