23.2.2017 , Sayi : 697, Sirküler No : 147

İlgi: T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 09.02.2017 tarihli ve 160.03.02-E.12358 sayılı yazısı, 

İlgi yazı ile, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket/Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar İle Kıyı Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2009/4)" kapsamında denetimler yapıldığı,

Son zamanlarda yapılan denetimler ve yaşanılan kirlilik olaylarında acil müdahale firmalarının eksikliklerinin bulunduğu ve yeni bir düzenlemeye gidileceği bu sebeple Tebliğin Md.13 ün 2 inci fıkrası gereği İlgi yazının dağıtım listesinde yer almayan üç firma dışında diğer firmaların yetki belgelerinin iptal edildiği,   

Bu çerçevede, Bakanlık tarafından bulunan eksikliklerin tamamlanması ve bir düzenleme yapılıncaya kadar acil müdahale Şirket/Kurum/Kuruluşların verdiği hizmetlerin devam etmesi ve kıyı tesisleri ile Sözleşmeler yapabileceklerinin uygun bulunduğu, bildirilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederiz

                                                                                                           Saygılarımızla,

                                                                                                           Murat TUNCER

                                                                                                           Genel Sekreter 

EKLER:

EK-1:İlgi yazı(2syf)


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Hayriye DEMİROĞLU
Ünvan : Çevre Uzmanı / Çevre Mühendisi/ İş Güvenliği Uzmanı
Telefon : +90 212 252 01 30 (271)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Acil Müdahale Firmaları ve Denetimleri Hk.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası