28.2.2017 , Sayi : 791, Sirküler No : 162

Sayın Üyemiz,

 

İlgi (a)  23.11.2016 tarih ve 4411 sayılı yazımız.

                   (b) T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 19.02.2017 tarih ve E.19839 sayılı yazısı.

                    

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nı hitaplı ilgi (a) yazımızla, ÖTV’si indirilmiş yakıt alım defteri taahhütnamelerinin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (45) numaralı fıkrası kapsamında damga vergisinden istisna edilip edilmeyeceği hususunda görüş talep edilmiştir.

 

            Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan cevabi ilgi (b) yazı ile;

- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne 6728 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi ile eklenen ve 09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren (45) numaralı fıkrada, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen taahhütnamelerin damga vergisinden istisna olduğu hükmüne bağlandığı,

 

            -Buna göre, başvurumuza konu taahhütnamelerin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve aynı Kanunun ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenmesi halinde, söz konusu taahhütnamelere Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/45 fıkrası uyarınca damga vergisi istisnası  uygulanacağı tabiidir, 

 

denilmektedir.            

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                               

                                                                                                              Saygılarımızla

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa – Web’te)

 

 

                                                                                                              Murat TUNCER

   Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                   BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                         - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                             - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                  

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                  

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                

- TAİS

- T.D.İ. A.Ş.                                                                          

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.              

- İDO A.Ş.                                                                 

- GİSBİR                                                                  

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                         

- KOSTBİR                                                                  

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği                     

- Balık Müstahsilleri Derneği

- S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği

- S.S. İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

- BAU TÜRBAM

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği      

- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- WISTA Türkiye Derneği

- Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş.

- Setur Kalamış Marina

- İspark İstinye Marina

- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.

- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.

- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.

- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.

- S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop.

- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar

  Yük Taş. ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş.Koop.

- S.S. Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Koop.

- Teknomar Denizcilik ve Deniz Araçları İşletme ve Tic. A.Ş.

- Adatur Derneği

- Adalar Yolcu ve Yük Taş. Koop.

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK-.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası