2.3.2017 , Sayi : 812, Sirküler No : 165

Sayın Üyemiz,

İlgi : TOBB'un 01.03.2017 tarih ve 3651 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile ;

- 28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon Toplantısı'nda, "Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı" Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no'lu eylem kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verildiği,

- Söz konusu karara istinaden TOBB tarafından bir soru formu oluşturulduğu, Lojistik Koordinasyon Kurulu'na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere Odamız katkısına ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması istenmektedir.

Konunun önemine binaen aşağıda yer alan soru formlarının (ithalat ve ihracat ayrı ayrı olmak üzere) en geç 29 Mart 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda yer alan linkler üzerinden internet ortamında doldurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                     Genel Sekreter

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

http://odop.kalkinma.gov.tr/dokumanlar/18Tasimaciliktan_Lojistige_Donusum_Programi.pdf

 

Soru Formu

  1. İhracat Soru Formu                  http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=67
  2. İthalat Soru Formu                 http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=68

     

    Gereği :                                                         Bilgi :

-Tüm Üyeler (Web)                                             - TOBB

-Türk Armatörler Birliği                                     - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.      - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği        - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- KOGAD

- TAİS                                                           

- TÜRKLİM

- UTİKAD

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 32, 33,36, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Komite Grubu


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İMEAK Deniz Ticaret Odası