10.3.2017 , Sayi : 934, Sirküler No : 192

Sayın Üyemiz;

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması ; Başbakan yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 24/02/2017 tarihli ve 6020 sayılı yazısı üzerine, 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/02/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. ( Karar Sayısı: 2017/9969)

Söz konusu Karar 10/03/2017 tarihli 30003 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup Madde 10 ile eklenen ,

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 14/07/2009 tarihli  ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredilerine ilişkin süre ve vadeler, geçici 1 inci madde hükümleri çerçevesinde birer yıl uzatılmıştır.  

şeklindedir.  

Bahse konu Karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                                                                                        Saygılarımızla, 

                                                                                                  

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter  

GEREĞİ :                                                                  BİLGİ:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                         - Sn. Sefer KALKAVAN

- Türk Armatörler Birliği                                              TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - Meclis Başkanlık Divanı                                                  

- TAİS                                                                        - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği             - Sn.Halim METE                 

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                    TOBB Bşk. Yrd.

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                           - Sn. Erol YÜCEL

- T.D.İ. A.Ş.                                                                  TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk

- İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş.              - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

- İDO A.Ş.                                                                  - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- GİSBİR                                                                    - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- GESAD                                                                    - İMEAK DTO Meclis ve Y.K. Başkanı

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                Danışmanları             

- KOSTBİR                                                                 - Meclis Üyeleri  

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.        - SULİM

- ROFED                                                                  - KOSDER

- YAGESAD

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- GEMTAC


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Mustafa YAVUZYILMAZ
Ünvan : Gemi İnşa Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (156)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

20170310-11.pdf
3601_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası