10.3.2017 , Sayi : 945, Sirküler No : 196

Sayın Üyemiz;

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 10.03.2017 tarih ve 30003 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış olup  2 nci maddesi 01/05/2017 tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                                                                                          Saygılarımızla, 

                                                                                                  

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

 

GEREĞİ:                                                                            BİLGİ:

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                               - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD  

- İMEAK DTO Şubeleri

- 03,04,05,06,07,08, 09,10,11, 12, 35 ve 47 No'lu Meslek Komiteleri

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası              


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Mustafa YAVUZYILMAZ
Ünvan : Gemi İnşa Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (156)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3614_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası