13.3.2017 , Sayi : 969, Sirküler No : 200

​Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği" 11.03.2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak, egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak, ölçümler yaparak kontrol etmek ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup,

Yönetmeliğin; 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası, 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 1/1/2018 tarihinde, yürürlüğe girer hükmü yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                   Saygılarımızla,

 

                                                                                                                                                   İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                                   Genel Sekreter V.

 

EKLER

Ek-1: Yönetmelik (8 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği: 

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)  


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Gizem MATARACI
Ünvan : Çevre Birimi Sorumlusu /
Telefon : +90 212 252 01 30 (318)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

0220_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası