13.3.2017 , Sayi : 973, Sirküler No : 203

Sayın Üyemiz;

 

"İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/1/2017 tarihli ve 5975 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. ( Karar Sayısı: 2017/9781)

Söz konusu Karar 11/03/2017 tarihli 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve 1.1.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. 

                                                                                                         Saygılarımızla, 

                                                                                                  

 

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter V.       

 

GEREĞİ :                                                                               BİLGİ:                                                          

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                                           - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- Türk Armatörler Birliği                                                        - İMEAK DTO Şube YK Başkanları  

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                               - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD  

- İMEAK DTO Şubeleri

- 03,04,05,06,07,08, 09,10,12, ve 47 No'lu Meslek Komiteleri

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası              


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Mustafa YAVUZYILMAZ
Ünvan : Gemi İnşa Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (156)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3662_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası