13.3.2017 , Sayi : 974, Sirküler No : 204

Sayın Üyemiz;

 

İlgi: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2017 tarihli e-posta yazısı.

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi yazıda, Kuruluşlarının ihtiyacı olan  "6 Adet Kılavuz Hizmet Botu Alımı" işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son teklif verme tarihi olan 19.04.2017 Saat 14:00 olmak üzere Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkıldığı ve söz konusu işe ait İdari Şartname, Sözleşme Taslağı, Teknik Şartname ve Standart form dokümanlarına ihaleye teklif verecek olanların, İdareleri'nden onaylı ihale dokümanını satın alması veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesinin zorunlu olduğu bildirilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                             Saygılarımızla, 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU                                                                                                                                                                                                               Genel Sekreter V.

 

Not: Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)'ın  web sayfasından                                     ( https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YeniIhaleArama.aspx )  ihale yıl ve numarası (2017 / 105577) ile arama yapılarak ulaşılmaktadır.

 

GEREĞİ:                                                                        BİLGİ:

- Tüm Üyeler (WEB Sayfasında)                               - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

- Türk Armatörler Birliği                                            - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri 

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- Türk Armatörler İşverenler Sendikası (TAİS)          - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği   

- GİSBİR                                                                   

- GESAD        

- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi                                               

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD  

- İMEAK DTO Şubeleri

- 03,04,05,06,07,08, 09,10,12 ve 47 No'lu Meslek Grupları

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası       

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Mustafa YAVUZYILMAZ
Ünvan : Gemi İnşa Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (156)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

3663_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası