6.3.2017 , Sayi : 829, Sirküler No : 163

​Sayın Üyemiz,

İlgi : T.C.UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2017 tarih ve E.15646 sayılı yazısı

İlgi yazı ile ;

- Gemi acente firmalarının gemi acenteliği faaliyeti yapabilmeleri için UDHB Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilerek adına Gemi Acentesi Yetki Belgesi düzenlenmesinin gerektiği,                                               

- Ancak, bazı firmaların Gemi Acentesi Yetki Belgesi almadan sahte yetki belgesi düzenleyerek gemi acenteliği yaptıkları ve birçok kişiyi mağdur ettikleri hakkında duyum aldıkları belirtilerek Odamızdan konuyla ilgili üyelerimize gerekli uyarı ve duyurunun yapılması,

- Liman Başkanlıkları'nca gemi acentelik işlemleri yaptıran acentelerin ve personelinin yetkilendirilmiş acentelerden olup olmadığının, sistemden kontrol edilerek gereken hassasiyetin gösterilmesi,

istenmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                               

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                           Genel Sekreter

Gereği :                                                         Bilgi :

-Tüm Üyeler (Web)                                             - T.C.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Türk Armatörler Birliği                                        Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop.      - İMEAK Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği        - İMEAK DTO Şube Yönetim Kurulu Başkanları

- TAİS                                                           

- KOGAD

- TÜRKLİM

- UTİKAD

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- Gemi Yakıt İkmalciler Derneği

- Gemi Brokerleri Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri 

- 40, 41, 42, 43 No.lu MK Bşk.ve Üyeleri

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Fatmanur NOMER
Ünvan : Gemi Acenteleri Birimi Yetkilisi
Telefon : +90 212 252 01 30 (272)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1372_001.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası