15.3.2017 , Sayi : 1027, Sirküler No : 208

                                  

Sirküler No:         / 2017

            Sayın Üyemiz,

 

            15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de 13.03.2017 tarih ve 2017/9973 Sayılı Kararnamenin Eki Karar yayımlanmış olup,

 

"Madde 4 –(1) Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 1 (yüzde bir), bir yıl üzeri olanlarda % 0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir."

 

şeklindedir.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Duyurular ve "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.

             Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.         

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

Ek: BKK (2 Sayfa)

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter Vekili

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                              BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                       -  Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                           

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                         

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                      

- TAİS

- GİSBİR                                                                   

- GESAD                                                                   

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi

- KOSTBİR                            

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.      

- YAGESAD  

- İMEAK DTO Şubeleri

- 03,04,05,06,07,08, 09,10,11, 12, 35 ve 47 No'lu Meslek Komiteleri

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası              


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Nilgun TOK
Ünvan : Deniz Filosu Birim Müdürü
Telefon : +90 212 252 01 30 (253)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

bkk.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası