15.3.2017 , Sayi : 1026, Sirküler No : 207

Sayın Üyemiz,

           

               İlgi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2017 Tarih ve 46511 Sayılı Yazısı.

 

            Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca deniz turizmi yatırım ve işletmelerine uygulanacak katkı payı, teminat, belge, plaket ve seyir izin belgelerinin dağıtım ücretleri ile Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre yeniden belirlenen harç miktarlarının ilgi yazı eki listelerde belirlenen miktarlarda uygulanmasının Bakanlık Makamının 07.03.2017 Tarih ve E.8700 Sayılı Bakanlık Oluru ile uygun görülmüş olduğu bildirilmektedir.

                Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                              

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter V.

 

EK: İlgi Yazı ve Ekleri (6 Sayfa) (Web Sayfamızda)

 

DAĞITIM                                                                           

Gereği :                                                                    Bilgi:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                   - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

- Amatör Denizcilik Federasyonu                                - Deniz Turizmi Çalışma Grubu

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcikleri                    

- İMEAK DTO 14, 31, 38, 39, 45 ve 46 No.lu   

  Meslek Komiteleri Üyeleri

- Deniz Turizmi Birliği Derneği


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Zehra Serap BÜRTEK
Ünvan : Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (159)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK 1.pdf
EK 2.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası