16.3.2017 , Sayi : 1037, Sirküler No : 210

Sayın Üyemiz,

 

16.03.2017 Tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de “Yasama Bölümü”nde “Kanunlar” içerisinde;

 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar ve Ekleri ile Yük Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kuralların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

 

yayımlanmış olup, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararlarına Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Genel” ve “Mevzuat Duyuruları” bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                 Saygılarımızla

 

                                                                                                            

 

EK: BKK Örneği (2 Sayfa - Web sayfası)                                            İsmail ASASOĞLU

                                                       Genel Sekreter V.   

 

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                    BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                        - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                            - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                   - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                                  

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 - KOSDER                           

- TAİS                                                                          - ROFED 

- GİSBİR                                                                   - BAU TÜRBAM

- GESAD                                                                    - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                              - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- KOSTBİR                                                                - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği  

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- YAGESAD                                                                  - Gemi Mühendisleri Odası         

- UND                                                                             - WISTA Türkiye Derneği

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- UTİKAD

- ZEYPORT

- GEMTAC

- SULİM

- 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 ve 33 No’lu MK Grupları


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Meryem ÇELİK
Ünvan : Deniz Filosu Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (254)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1037-210.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası