16.3.2017 , Sayi : 1035, Sirküler No :

 

                                                                                                                                                                    

          1035                                                                                                                                  16.03.2017

        

           2017 Yılı Seyir İzin (Transitlog) Belgesi Satış Bedelleri Hk.

   

           

 

           Sayın Üyemiz,

 

 

            İlgi: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün                        09.03.2017 tarih ve E.46511 sayılı yazısı

 

            İlgi yazıda ile; 2017 yılı uygulanacak ücretler ve harçlar 07.03.2017 tarih ve E.8700 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile yeniden belirlenmiş olup, 2017 yılı Seyir İzin (Transitlog) belgesi satış ücretleri aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanması gerektiği bildirilmektedir.

 

2017 YILI SEYİR İZİN BELGESİ SATIŞ BEDELLERİÜCRET TUTARI
1- Yabancı Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar İçin35 ABD $
2- Türk Bayraklı Özel ve Ticari Yatlar İçin30 TL
3- Yabancı Bayraklı Özel Yatların 4 Sahipten Fazla Kullanımı İçin Tam Boy (metre) x 60  ABD $
4- Turizm Bakanlığından Belgesiz Yabancı Ticari Yatların Seyri İçin Tam Boy (metre) x 30 ABD $

 

 ABD Doları cinsinden belirlenen ücretlerin hesaplanmasında, 23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi kapsamında, talep edilmesi halinde 02.01.2017 tarihli T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş olan ABD Doları döviz alış kurunun esas alınacağını; talep edilmemesi halinde ödemeye ilişkin belgenin düzenlendiği ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş olan ABD Doları döviz alış kuru esas alınacağı belirtilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                                   Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                                    İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                                                   Genel Sekreter V.

 

                    DAĞITIM                                                                 

 

                    Gereği :                                                                     Bilgi:

 

                    - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                         - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

                    - İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri                       -  İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Ayşe DEMİR
Ünvan : Gelirler Birimi Belge Kayıt Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (301)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İMEAK Deniz Ticaret Odası