20.3.2017 , Sayi : 1059, Sirküler No : 215

Sayın Üyemiz,

           

            İlgi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2017 Tarih ve 48402 Sayılı Yazısı.

 

            Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıya atfen ilgi yazı ile;

            - Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda TİM tarafından ilk kez 2016 yılında başlatılan ve geçtiğimiz Aralık ayında Sayın Başbakan ve 10 Bakanın katılımı ile dereceye giren firmaların ödüllendirildiği "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması"nın ikinci yılında başvurularının alımının 06 Mart 2017 itibari ile başladığı,

            - Hizmet ihracatçısı firmaların katılımları ile beyan usulüne göre yürütülecek ve gerektiğinde firma beyanını destekleyici ek belge talep edilecek olan "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması" ile hizmet sektöründe ihracat gerçekleştiren firmaların 2016 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı, araştırmaya başvuran firmaların hem kendi sektörü içerisindeki konumunu hem de genel sıralamasını ücretsiz olarak görebileceği, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün 3 firması ile Türkiye genelinde ilk 10'a giren firmalara ve belirli sektörlere özel ödüller verileceği, ilk 100'e giren firmalara sertifika gönderimi yapılacağı, araştırma sonucunda bir kitapçık hazırlanacağı,

      - Bahse konu araştırmanın başvurularının http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilebileceği, 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda, Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine ve potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak adına, araştırmaya katılımın artırılmasının faydalı olacağı belirtilmekte olup, Odamız Üyelerinin araştırma konusunda bilgilendirilmesi istenmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                     

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          İsmail ASASOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter V.

 

EK: Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Yazısı (1 Sayfa) (Web Sayfamız)

 

DAĞITIM                                                                            

Gereği :                                                                    Bilgi:

- İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                                 - İMEAK DTO YK Başkan ve Üyeleri

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcikleri                    - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- İMEAK DTO 14, 31, 38, 39, 45 ve 46 No.lu   

  Meslek Komiteleri Üyeleri

 


İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Zehra Serap BÜRTEK
Ünvan : Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birimi Sorumlusu
Telefon : +90 212 252 01 30 (159)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

EK 1.pdf
EK 2.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası