27.3.2017 , Sayi : 1178, Sirküler No : 238

Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Kanun No.6910) 2/3/2017 tarihinde kabul edilmiş olup, 25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.                              

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

             Saygılarımızla,

            Murat TUNCER

            Genel Sekreter

EKLER

Ek: Kanun (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)- Sn. Sefer KALKAVAN                        
- Türk Armatörler Birliği  TOBB DTO'ları Konsey Başkanı
- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.- Meclis Başkanlık Divanı
-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği- Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri
-Meslek Komitesi Başkanları- Sn. Erol YÜCEL
-Tüm Meslek Grupları Üyeleri  TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri-  WISTA Türkiye Derneği
- GESAD
- GİSBİR
- KOSTBİR
- YAGESAD
- UND
-TÜRK LOYDU
- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği
-  S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.
-  UTİKAD
-  KOSDER
-  ROFED
-  Gemi Sahibi Firmalar

İletişim Bilgileri

Ad Soyad: Serkan İNAL
Ünvan : Kısa Mesafe Den. Taş. Uzmanı/Shortsea Shipping Specialist
Telefon : +90 212 252 01 30 (157)

Ekler

Ekleri indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Sayı 1178 Sirkü 238.pdf
İMEAK Deniz Ticaret Odası